Doel, leiding en bestuur Stichting Buro Luc Ex

Het doel van de stichting is het produceren van interdisciplinaire kunstprojecten met het werk van Luc Ex als componist en musicus, als vertrekpunt en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • de producties aan een zo groot mogelijk publiek in en buiten Nederland te presenteren
  • een platform te bieden voor experiment en innovatie aan onder meer kunstenaars uit andere kunstdisciplines
  • het financieel faciliteren van voormelde activiteiten

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De artistieke en zakelijke leiding van Stichting Buro Luc Ex is in handen van de Lucien Phillipe Klaasen.
Stichting Buro Luc Ex heeft geen directie en heeft een bestuur dat op afstand staat van de dagelijkse uitvoering.
Stichting Buro Luc Ex ondersteunt de activiteiten van Luc Ex zoals ‘Music Of Inevitables Sounds, Urbanique, Les Objet Sonore’ en de diverse muziakle groepen waar Luc Ex leidend in is.

Samenstelling bestuur Stichting Buro Luc Ex

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Marcel Gort. Voorzitter van het bestuur. Marcel is CEO en eigenaar van Yellow Dress Retail en heeft grote affiniteit met kunst en cultuur. Als bestuurslid zet hij zijn management ervaring in.
  • Frits Selie. Secretaris van de stichting. Adviseur en organisator van diverse dans- theater groepen en organiseert ook zelf concerten en festivals. Heeft zeer veel kennis van de hedendaagse moderne cultuur en kan op deze wijze een grote toegevoegde waarde zijn voor de stichting.
  • Bart Verbunt. Penning meester. Oprichter en uitbater van cultureel platform en café De Ruimte en kwartiermaker bij broedplaats Lolaland. Cultureel ondernemer met veel liefde voor de (podium)kunsten, die graag makers ondersteunt die het experiment opzoeken.

Zittingstermijn Bestuur

  • De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal tweemaal worden herkozen.
  • Het vastgestelde rooster voorziet in het aftreden van Marcel Gort en Frits Selie op 1-9-2021 en kunnen nog 2 maal worden herkozen.
  • Bart Verbunt is aangesteld tot 26-04-2022 en kan nog 2 maal worden herkozen.